Tầm nhìn & Sứ mệnh

15/06/2022 09:40:07

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên là trường dạy nghề công lập có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, phát triển và chuyển giao công nghệ tiên tiến trong các ngành khoa học, kỹ thuật, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ ô tô, điện tử công nghiệp và kỹ thuật máy lạnh; góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam.