Tầm nhìn & Sứ mệnh

15/06/2022 09:40:07

Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên là trường dạy nghề công lập  trực thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, vinh dự là đơn vị đứng dầu trong Tỉnh về cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường với các ngành nghề : Chăm sóc sắc đẹp, Kỹ thuật chế biến món ăn; Tiếng Hàn Quốc; Điện công nghiệp; Điện tử công nghiệp; Điện lạnh điều hoà không khí; Điện nước; Công nghệ ô tô; Công nghệ Hàn… , ngoài ra nhà trường  cam kết là đơn vị phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Hợp tác và Phát triển nguồn nhân lực Tỉnh Thái Nguyên trong lĩnh vực liên kết đào tạo nghề nghiệp để đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng cho người lao động, giới thiệu việc làm cho người lao động sau đào tạo và đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động. Góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững Tổ quốc Việt Nam.