Thông điệp của Hiệu trưởng

27/06/2022 07:49:39

Chào mừng các bạn đã đến với Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên (Trường TCN Thái Nguyên), trường dạy nghề có truyền thống, uy tín và tầm ảnh hưởng lớn nhất Việt Nam.


Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên tiền thân là Trung Tâm DVVL Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên. Tháng 8/2004, trung tâm được nâng cấp thành trường Dạy nghề số 3 sau đó tháng 11/2006 trường được chuyển thành trường Trung cấp nghề Thái Nguyên thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Từ khi thành lập, các thế hệ giáo viên và cán bộ Trường TCN Thái Nguyên luôn tận tụy cống hiến cho sứ mạng nghiên cứu phát triển tri thức và đào tạo những con người ưu tú, phục vụ xã hội và đất nước. Sự đóng góp lớn lao của đội ngũ hàng nghìn cựu học sinh, những người đã và đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp đã làm nên danh tiếng TCN Thái Nguyên ngày nay.

 

Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, trong những năm qua Trường TCN Thái Nguyên luôn kiên định giữ vững chất lượng đồng thời tiến hành đổi mới mạnh mẽ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, mong đợi của xã hội và của Nhà nước trong bối cảnh mới của nền kinh tế số và toàn cầu hóa. Tầm nhìn 2030 và Chiến lược phát triển 2017-2025 đã được hoạch định và triển khai hiệu quả, danh tiếng và vị thế của Trường từng bước được nâng cao trong khu vực và trên toàn quốc. Với cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giáo viên có trình độ cao, tiềm lực và thành tích nghiên cứu của Trường TCN Thái Nguyên đã dần tiệm cận với chuẩn mực khu vực. Kết quả tuyển sinh hằng năm cho thấy Trường TCN Thái Nguyên luôn là địa chỉ thu hút những học sinh ưu tú nhất của cả nước.

 

Trong làn sóng của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tương lai phía trước sẽ mở ra nhiều cơ hội to lớn cùng với những thách thức khó lường, nhưng sứ mạng cao cả của trường dạy nghề không thay đổi. Với cam kết trách nhiệm xã hội cao nhất, Trường TCN Thái Nguyên kiên định con đường đổi mới theo tầm nhìn và chiến lược đã hoạch định để phát triển Trường thành một trường dạy nghề hàng đầu khu vực. TCN Thái Nguyên sẽ tiếp tục là nơi hội tụ tri thức khoa học và công nghệ, là môi trường thu hút và phát triển tài năng, đóng góp những giá trị tốt đẹp nhất cho xã hội và đất nước.

   

Hiệu trưởng

Thạc sỹ Lê Thị Bích