CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC PHÁP LUẬT AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM HỌC 2023-2024

30/10/2023

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục ATGT trong trường học. Giúp tuyên truyền, giáo dục sâu rộng quy định của pháp luật về ATGT trong nhà trường nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, thái độ tham gia giao thông trong học sinh. Góp phần giảm thiểu vi phạm ATGT, tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, đặc biệt là trẻ em. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh toàn trường trong việc tự giác chấp hành và có ý thức tuyên truyền sâu rộng tới học sinh về các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông và văn hóa giao thông.

Trường trung cấp nghề Thái Nguyên đã tổ chức phối hợp cùng Công An Tỉnh Thái Nguyên thực hiện buổi tuyên truyền tại trường.

Với những ví dụ sinh động, tình huống thực tế rõ ràng đã giúp các em học sinh ý thức rõ ràng hơn trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông.