CÔNG NGHỆ HÀN

18/06/2023

NGHỀ : CÔNG NGHỆ HÀN

KHOA : CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO : TRUNG CẤP - SƠ CẤP

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH : 60 HỌC SINH / 2 LỚP 

THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ : TRƯỚC 20/7/2023