Hội thảo “Phát triển kỹ năng số cho lực lượng lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0"

29/08/2023

Trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ Chính phủ Việt Nam chuyển đổi số cho lực lượng lao động thông qua tăng cường giáo dục nghề nghiệp”, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (GDNN) phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) tổ chức Hội thảo “Phát triển kỹ năng số cho lực lượng lao động trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0”. Đã tiến hành tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Dự án tại các địa phương, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về phát triển kỹ năng số cho lực lượng lao động hướng tới di cư an toàn, bền vững. Trao đổi về nhu cầu nâng cao kỹ năng số cho lực lượng lao động Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4.
Tới tham gia chương trình có các đồng chí là Lãnh đạo của Tổng cục GDNN; các Vụ, đơn vị liên quan thuộc Tổng cục; Giám đốc Tổ chức Di cư Quốc tế tại Việt Nam; Các Vụ, đơn vị thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Đại diện các Bộ, ngành có liên quan; Các đại biểu đại diện một số Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp; Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và một cơ sở GDNN các tỉnh trong và ngoài Dự án. Bên cạnh đó là sự có mặt của các chuyên gia trong nước và quốc tế về chuyển đổi số.
Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên vinh dự là một trong các cơ sở GDNN tiên phong đi dầu triển khai chương trình của dự án trong giai đoạn từ tháng 12/2022 – Nay. Với buổi triển khai mở rộng gồm hơn 150 cán bộ, giáo viên, nhân viên và hơn 200 học sinh lứa tuổi từ 15 – 18 đã thu được những kết quả đáng kể. Tiếp đó là sự quan tâm sát sao của BGH nhà trường đã nắm bắt và hiểu rõ được lợi ích của nền tảng Congdanso.edu.vn mang lại, đã tích cực triển khai nhân rộng trong giáo viên, học sinh qua các tiết học thực tế tiế theo tại các lớp. Trong giai đoạn 2 triển khai tại nhà trường với hơn 300 chứng chỉ học sinh đã được nhận từ Tập đoàn Microsoft Việt Nam cho các modul là một trong những minh chứng cho sự quan tâm, phát triển của nhà trường dành cho công cuộc chuyển đổi số tại Nhà
trường.
Một số hình ảnh trong hoạt động tham gia Hội thảo :