KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC VỀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TAY NGHỀ CAO VÀ KẾT NỐI CUNG CẦU LAO ĐỘNG GIỮA TRƯỜNG TRUNG CẤP NGHỀ THÁI NGUYÊN VÀ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN

14/06/2024


   

 Nằm trong nội dung thỏa thuận hợp tác về kết nối cung cầu lao động của UBND Tỉnh Thái Nguyên và Ban Quản lý các khu công nghiệp Tỉnh Thái Nguyên. Cũng như quyết tâm xây dựng đổi mới toàn diện, chiến lược cho Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên của BGH nhà trường.

        Ngày 10/6/2024, tại Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên, Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên và Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên tổ chức Chương trình ký kết thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực tay nghề cao và kết nối cung cầu lao động. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Thị Hồng Thái, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, các đồng chí trưởng phòng Ban Quản lý các khu công nghiệp Thái Nguyên, Lãnh dạo Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên.

     Tại hội nghị, Lãnh đạo các đơn vị trao đổi, thảo luận thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác gồm các nội dung: Kết nối đưa sinh viên thăm quan, học tập, trải nghiệm thực tế, thực hành, thực tập theo chương trình của Nhà trường tại doanh nghiệp; Kết nối cung cầu lao động giữa Nhà trường với doanh nghiệp sau khi sinh viên tốt nghiệp ra trường; Phối hợp tổ chức khảo sát, đánh giá về nhu cầu chuyên môn, trình độ, kỹ năng lao động; phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, trao đổi, đóng góp ý kiến để xây dựng chương trình đào tạo cho phù hợp với thực tế của doanh nghiệp; Phối hợp đào tạo, đào tạo chuyên sâu nguồn nhân lực; huấn luyện An toàn lao động để đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp; Phối hợp triển khai các đề tài, đề án ứng dụng công nghệ liên quan đến việc phát triển bền vững các khu công nghiệp; Phối hợp tổ chức các buổi giao lưu, đối thoại; kêu gọi hợp tác đầu tư; Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các nội dung kết quả phối hợp.

     Đồng thời, tại Hội nghị xác định các nội dung trong thời gian tới cần thực hiện: Đối với nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học để đáp ứng được chất lượng đầu ra. Không ngừng đổi mới đào tạo kiến thức chuyên môn và kỹ năng phù hợp với tình hình thực tế trong nước và quốc tế, phối hợp cùng các doanh nghiệp để phối hợp đào tạo công tác chuyên ngành tiếng Anh, Tiếng Hàn, Tiếng Trung.... Cung cấp thông tin chương trình đạo tạo đảm bảo học viên tham gia thực tập thực tế trong doanh nghiệp. Đối với Ban Quản lý các khu công nghiệp tổng hợp nhu cầu tuyển dụng đối với các vị trí việc làm cụ thể của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Tham gia góp ý xây dựng chương trình đào tạo của nhà trường phù hợp với nhu cầu tuyển dụng thực tế của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp. Hỗ trợ đưa học viên nhà trường thăm quan thực tế, thực tập, thử việc tại doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Đây cơ hội tốt để Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên trực thuộc Liên đoàn Lao động Việt Nam hỗ trợ các học sinh có việc làm ổn định ngay sau khi ra trường, giúp ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.