KHAI GIẢNG SƠ CẤP KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MÓN ĂN K4 NĂM 2022

07/10/2022

 Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp Kỹ thuật Chế biến món ăn K4 năm 2022.

          Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp;

       Căn cứ Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;

           Ngày 12 tháng 7 năm 2022 Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Sơ cấp Kỹ thuật Chế biến món ăn K4 năm 2022.

        Về dự lễ khai giảng  có sự hiện diện của Thầy Trương Văn Biển – Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Thầy Nguyễn Trung Sức – Trưởng Phòng Đào tạo – CTHS; Cô Nông Thị Mỹ Tho – Trưởng Khoa Thương mại – Du lịch. Và toàn thể các thầy giáo, cô giáo, các anh, chị, em học viên của lớp Sơ cấp Kỹ thuật Chế biến món ăn K4 năm 2022.