RA MẮT BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

21/10/2023

         Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công rực rỡ; Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 39 người. Đồng chí Phạm Việt Dũng tái đắc cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên khóa XVII.

          Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 để quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác nhiệm kỳ 2023 - 2028.

           Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên lần thứ nhất, khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã được tổ chức. Tại Hội nghị, BCH đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ; bầu các chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVII.

 

          Đồng chí Phạm Việt Dũng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI, được tín nhiệm tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

              Vinh dự cho trường Trung cấp Nghề Thái Nguyên đồng chí Trương Văn Biển - Phó Hiệu trưởng phụ trách nhà trường được dứng trong hàng ngũ của Ban chấp hành Công đoàn Tỉnh Thái Nguyên.