TRUNG CẤP NGHỀ THÁI NGUYÊN : NHỮNG NGÀNH - NGHỀ NĂM HỌC 2022 - 2023

07/10/2022

Năm nay nhà trường có những Ngành - Nghề cơ bản dưới đây :