Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên tổ chức các buổi học tập chính trị đầu khoá

29/09/2022

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 – 2023, nhằm nâng cao công tác chính trị học sinh trong nhà trường, Trường Trung cấp nghề Thái Nguyên tổ chức các buổi học tập chính trị đầu khoá về nội quy nhà trường, nội quy học sinh, quy chế đào tạo, văn hoá ứng xử, công tác Đoàn…. Đặc biệt chú trọng đến việc trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và kỹ năng cho học sinh về phòng chống tội phạm và ma túy, gắn với công tác quản lý học sinh trong nhà trường và xã hội;
​Hôm nay ngày 01/08/2022 nhà trường đã tổ chức buổi học tập “TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG VÀ CÁC TỆ NẠN XÃ HỘI” cho học sinh K18, K19 trong toàn trường. Tham dự tại buổi học có Cô Lê Thị Bích – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường; Đồng chí Phạm Ngọc Hùng – Trưởng phòng PV05 – Công an Tỉnh Thái Nguyên – Giáo viên giảng dạy.
​Buổi học đã triển khai phổ biến các văn bản mới về công tác phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự trong nhà trường. Phổ biến thông tin, tình hình về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội, tập trung vào đối tượng thanh thiếu niên.
​Giao lưu, đối thoại với học sinh về công tác phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội…Nhằm nâng cao công tác truyền về phòng chống tội phạm, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội.
​ Đảm bảo xây dựng một môi trường học tập văn minh - Sạch đẹp - An toàn cho chính mỗi học sinh thân yêu